Повне розчинення тромба лівого шлуночка серця великих розмірів