fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 11 (оновлена)

(загальна схема)

 

Реалізація успішного персонального та загальнодержавного Триєдиного Вдосконалення

.

1. Мета:

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Розгортання.
( ٧ -Джерело Розгортання ) :

.

У К Р А Ї Н Ц І ٧ П Р А В Е Д Н О ٧ Г А Р М О Н І Й Н О ٧

У С П І Ш Н О ٧ Р Е А Л І З У Ю Т Ь ٧ Д У Х О В Н Е ٧

К У Л Ь Т У Р Н Е ٧ М А Т Е Р І А Л Ь Н Е ٧

В Д О С К О Н А Л Е Н Н Я ٧ !

.

Вогняне Полотно «Розгортання»:

.

Прочитати через Цифрони:

0 – 11 – 9 – 2 – 1 – 10 – 8 – 3 – 7  4 – 6 – 5 – 15 – 16 

.

Джерело  Розгортання

.

Мислеформа – Ініціація,

Причина – Фундамент,

Процес – Реалізація,

Наслідок – Матеріалізація!

Динамічно поступально

Матеріалізацію Події

Здійснюю!

.

Просторова Матриця

Джерело Розгортання

vp_rozgortannya__

.

Цифрона 15

.

Першість проходу:

Брама переходу.

Через Шляхи стрімкії

До Світлої Мети

Просування

Здійснюю!

.

2. Шлях Навчання:

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Навчання.
( ٧ -Джерело Навчання ) :

.

І Н І Ц І Ю Ю ۷ Ф О Р М У Ю ۷ Р Е А Л І З У Ю ۷

.

Цифрона 22

.

Новий День:

Зоря світанку,

Сонце усміхається,

Промінь в небі виграє.

3.Творю!

2. Преображається.

1. Життя

.

Вогняне Полотно «Навчання»:

.

Прочитати через Цифрони:

25 –24 – 23 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 23 – 24 – 25

.

Джерело Навчання

.

Навчання –пізнання

Правил Творця

Силу Всевишнього

Дарує!

Всесвіт в Істині

Сприймаю!

.

Просторова Матриця

Джерело Навчання

.

NAVCHANNIA

.

3.Інструмент Творення :

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Творення.
( ٧ -Джерело Творення ) :

.

В Е Р Т И К А Л Ь Н А ٧ І Є Р А Р Х І Я ٧ Л А Д У ٧

Р Е А Л І З У Є ٧ П І Р А М І Д У ٧ В Л А Д И ٧

П Р А В Л І Н Н Я ٧ Б Р А Х М А Н І В ٧

С И Л У ٧ К Ш А Т Р І Ї В ٧

П Р А Ц Ю ٧ Г О С П О Д А Р Н И К І В ٧

.

Цифрона 18

.

Вгору просування –

Без краплі вагання.

Піраміда заохочує.

Проте матеріальне

Просто тривіальне.

3. Підіймаю!

2. Височінь

1. Духа

.

Вогняне Полотно «Творення»

Прочитати через Цифрони:

1 8 5 6 4 7 3 9 2 10 23 24 25

.

Джерело Творення

.

Творення

Корисних плодів

Духу душі плоті

Формую!

Гармонійні

Вищі Світи

Реалізую!

.

Просторова Матриця

Джерело Творення

TVORENNIA

.

4.Щабель Вдосконалення:

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Вдосконалення.
( ٧ -Джерело Вдосконалення ) :

.

Р Е А Л І З У Ю ۷ З А Д У М И ۷ Т В О Р Ц Я ۷ В С Е С В І Т У ۷

.

Цифрона 25

.

Променистість Потоку

Чистотою проникнення,

Зірковою прозорістю

Вилаштовує

Змальовує Змінює.

Все Суще

Визначаю!

.

Вогняне Полотно « Вдосконалення»

Прочитати через Цифрони:

.

101 102 103 104 – 105 106 107 108 3 6 9 22 25

.

Джерело Вдосконалення

.

Шляхом Вдосконалення

Сутності Триєдиної

До Сонця

Наближаюся!

Щаблями

Ієрархії Духу

Підіймаюся!

.

Просторова Матриця

Джерело Вдосконалення

Джерело Інформації

VDOSKONALENNIA

.

Вогняне Полотно «Сонце»:

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

.

Прочитати через Цифрони:

0 – 4 – 9 – 7 – 2

0 – 15 – 20 – 18 11

0 – 25 – 104 – 102 – 22

0 – 110 – 113 – 111 – 106 – 0

.

Джерело Сонце

РАдістю Наповнює!
Вогнем Духу Зігріває!
Теплом Любові Огортає!
Любити Навчаюся!
Шляхом Творення Йду!
Щаблями Вдосконалення
Підіймаюся!

.

Просторова Матриця

Джерело Сонця

.

VP_SONTSE_10-06-15

.

Джерело Енергії

Джерело Інформації

.