fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 17 (загальна схема) «Миротворення»

Універсальна Матриця Живого Слова № 17

(загальна схема)

Миротворення

Цифрона 17

Чорно – білі гойдалки,
Конусні каруселі.
Людська стежина:
Думка, Рух,Совість.
Слово визначальне!
Звучу!

І етап . Початок:

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:
.
Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!
.
Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 – 10
0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20
0 – 25 – 23 – 21 – 101 – 103 – 105 – 0

З 5.02.2014 р. Джерело Простору звучить наступним чином:
.
Джерело Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!
.
Просторова Матриця

Джерело Простору

DZ_PROSTORU-255x1024

Джерело Енергії
.
Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»
.
Джерело Енергії
.
Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!
.
Прочитати через Цифрони:

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2
0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12
0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

.
Джерело Часу
.
Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!
.
Просторова Матриця

Джерело Часу

DZ_CHASU-289x1024

Джерело Енергії
.
Вогняне Полотно «Початку»
.
Прочитати через Цифрони:

25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25
.
Джерело Початку
.
Думаю Планую
Кварки глюони мезони
Креслю!
Інформокаркас Ініціюю!
Світлу Подію
Зачинаю!
.
Просторова Матриця

DZ_POCHATKU

Джерело Початку
.
ІІ етап. Формування:
.
Вогняне Полотно «Світловий Шлях».
.
Прочитати через Цифрони :
.
6, 5 , 3 , 1 , 16 , 18 , 20 , 101 ,
25 , 11 , 13 , 15 , 10 , 8 , 6 .

.
Джерело Світла .
.
Живим Словом
Час з ПросторомЄднаю !
Людину Світлом Напуваю !
Материнським Теплом Огортаю!
До Сонця РАдо Підіймаю!
.
Просторова Матриця

SHLYAH SVITLA

Джерело Світла
.
Вогняне Полотно «Формування»
.
Прочитати через Цифрони:
.
4–7–6–5-4
2–9–8–3-2
25–12–10–1-25

.
Джерело Формування
.
СловомРечу!
Нейтрино – протони – електрони
Малюю!
Енергокаркас
Створюю!
Творчу Подію
Формую!
.

Просторова Матриця

DZ_FORMUVANNIA

Джерело Формування
.
ІІІ етап. Реалізація:
.
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання, Джерелом Здійснення.
.
(٧- Джерело Єднання, Джерело Здійснення):

.
Г Р О М А Д Я Н И ٧
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Х ٧
П І В Н І Ч Н И Х٧
С Х І Д Н И Х ٧
П І В Д Е Н Н И Х ٧
З А Х І Д Н И Х٧
Т Е Р И Т О Р І Й ٧ У К Р А Ї Н И ٧
О Б ‘Є Д Н А Л И С Я ٧
В ٧ М І Ц Н У ٧
Г А Р М О Н І Й Н У ٧
Т В О Р Ч У ٧
Г Р О М А Д У ٧
У К Р А Ї Н Ц І В ٧

.

17_00

Вогняне Полотно «Гармонія»
.
Прочитати через Цифрони:
.
6 , 3 , 10 , 8
13 , 20 , 18 , 23
105 , 103 , 109

.
Джерело Гармонії
.
Вогонь – Вода
Повітря – Земля
Чоловік – Жінка
Дух – душа
Дуальність в Єдність
Перетікає
Гармонію Всесвіту
Прославляю!
.
Просторова Матриця

GARMONIA

Вогняне Полотно «Реалізація»
.
Прочитати через Цифрони:
.
1,6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2,
10, 13, 25

.
Джерело Реалізації
.
Матеріальні тіла
Рухаю!
Ядра атомів молекули
Будую!
Простір в Часі Гармонізую
Сонячну Подію
Реалізую!
.
Просторова Матриця

DZ_REALIZACII

Джерело Реалізації
.
IV етап. Здійснення:
.
Вогняне Полотно «Здійснення»
.
Прочитати через Цифрони.
З 5.02.2014 р. Вогняне Полотно «Здійснення» звучить наступним чином:
.
0, 18, 13, 11, 25, 101, 20,
17, 10, 7, 6, 5, 4, 2, 0

.
Джерело Здійснення
.
Думаю-Речу-Рухаю!
Браму Небес Розкриваю!
Сонячний Потік Направляю!
Часом в Простір Влітаю!
Світлу Подію Здійснюю!
.
Просторова Матриця

VP-ZDIJSNENNYA-200115

Джерело Здійснення

.
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання, Здійснення:
( ٧ – Джерело Єднання, Здійснення)

.
О Б’Є Д Н А Л И С Ь ٧
Т В О Р Ц Е М ٧
В С Е С В І Т У ٧