fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 18 – Духа височінь Підіймаємо! (Загальна схема)

Універсальна Матриця Живого Слова № 18

(загальна схема)

«Духа височінь Підіймаємо!»

.

Цифрона 18

.

Вгору просування –

Без краплі вагання.

Піраміда заохочує.

Проте матеріальне

Просто тривіальне.

3. Підіймаю!

2. Височінь

1. Духа

.

І етап.Початок:

.

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:

.

Джерело Енергії

Живим Словом

Замок відмикаю

Браму розкриваю

Вишній Енергопотік

В свої Тіла

ВПРАВно

Направляю!

.

Прочитати через Цифрони:

.

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 – 10

0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20

0 – 25 – 23 – 21 – 101 – 103 – 105 – 0

.

З 5.02.2014 р. Джерело Простору звучить наступним чином:

.

Джерело Простору

.

Живим Словом

Освячую Простір

Розгортаю Межі,

Формую Матерію!

Реалізую Заплановане,

Здійснюю Волю

Творця!

.

Просторова Матриця

.

Джерело Простору

.

DZ_PROSTORU-255x1024

Джерело Енергії

.

Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»

.

Джерело Енергії

.

Живим Словом

Замок відмикаю

Браму розкриваю

Вишній Енергопотік

В свої Тіла

ВПРАВно

Направляю!

.

Прочитати через Цифрони:

.

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2

0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12

0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

.

Джерело Часу

.

Час влітає!

Відгук — відлуння

Змінює структуру,

Руйнує форму.

Замість Стабільності —

Прагнення Руху:

Політ –Просування!

Без вагання

Шляхом Вдосконалення

Рухаюся!

.

Просторова Матриця

Джерело Часу

.

DZ_CHASU-289x1024

Джерело Енергії

.

Вогняне Полотно «Початку»

.

Прочитати через Цифрони:

.

25, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,25

.

Джерело Початку

.

Думаю Планую

Кварки глюони мезони

Креслю!

Інформокаркас Ініціюю!

Світлу Подію

Зачинаю!

.

Просторова Матриця

DZ_POCHATKU

.

Джерело Початку

ІІ етап.Формування:

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення.

(٧-Джерело Здійснення):

.

Т В О Р Е Ц Ь ٧ І Є Р А Р Х І Ю ٧ Л А Д У ٧ С П Л А Н У В А В ٧

П Р А В Л І Н Н Я ٧ Б Р А Х М А Н І В ٧ С Ф О Р М У В А В ٧

П І Р А М І Д У ٧ В Л А Д И ٧ З Б У Д У В А В ٧

.

Вогняне Полотно «Формування»

Прочитати через Цифрони:

.

4–7–6–5-4

2–9–8–3-2

25–12–10–1-25

.

Джерело Формування

Словом Речу!

Нейтрино протони електрони

Малюю!

Енергокаркас

Створюю!

Творчу Подію

Формую!

Просторова Матриця

DZ_FORMUVANNIA

Джерело Формування

.

ІІІ етап. Реалізація:

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення.
(٧-Джерело Здійснення):

.

О Б ‘Є Д Н А Н А ٧ Г Р О М А Д А ٧ В І Л Ь Н И Х ٧

Л Ю Д Е Й ٧ В С І Х ٧ Н А Ц І О Н А Л Ь Н О С Т Е Й ٧

У К Р А Ї Н И ٧ В І Д Н О В И Л А ٧ С В О Ю ٧ Д Е Р Ж А В У ٧

М І Ц Н И Й ٧ П Р И Р О Д Н И Й ٧ У С Т Р І Й ٧ С О Н Я Ч Н О٧

Б Л А К И Т Н И Й ٧ П Р А П О Р ٧ Ж И Т Т Є Т В О Р Ч И Й ٧

С Л А В Е Н Ь ٧ Р Е А Л І З У В А Л А ٧ Д У Х О В Н И Й ٧

Р О З В И Т О К ٧ У К Р А Ї Н И ٧

.

Вогняне Полотно «Реалізація»

.

Прочитати через Цифрони:

.

1,6, 5, 7, 4, 8, 3, 9, 2,

10, 13, 25.

.

Джерело Реалізації

.

Матеріальним тілом Вчинив!

Ядра атомів -> молекули Збудував!

Простір в Часі Згармонізував!

Сонячну Подію Реалізував!

.

18_00

.

Просторова Матриця:
DZ_REALIZACII

Джерело Реалізації

.

IV етап. Здійснення:

Вогняне Полотно «Здійснення»

.

Прочитати через Цифрони.

.

З 5.02.2014 р. Вогняне Полотно «Здійснення» звучить

наступним чином:

.

0, 18, 13, 11, 25, 101, 20,

17, 10, 7, 6, 5, 4, 2, 0

Джерело Здійснення

.

Продумав-Промовив-Вчинив!

Браму Небесну Розкрив!

Сонячний Промінь Направив!

Часом в Простір Влетів!

Світлу Подію Здійснив!

.

Просторова Матриця
VP-ZDIJSNENNYA-200115

Джерело Здійснення

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання, Здійснення:

( ٧ – Джерело Єднання, Здійснення)

.

О Б’Є Д Н А Л И С Ь ٧ Т В О Р Ц Е М ٧ В С Е С В І Т У ٧