fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 19 – ВЕРШИНИ ДОСЯГАЄМО!

Увага !

Починачи з 22 червня 2014 року разом з Універсальною Матрицею Живого Слова №24 "Оберіг України"

розпочинаємо працювати з

Універсальною Матрицею Живого Слова №19

"Вершини Досягаємо !"

Мета цієї Універсальної Матриці Живого Слова - Гармонійна Взаємодія української Громади

та державних службовців України, які спільно, єдиною командою працюють для

Духовного, культурного, матеріального розвитку вільних українців !

Надаю загальну схему

Універсальної Матриці Живого Слова №19 "Вершини Досягаємо !"

Колективне та індивідуальне читання Універсальної Матриці Живого Слова №19

бажано розпочинати щодня о 6 годині ранку.

З Повагою та побажанням успішного розвитку Української Громади ,

Лікар Народної Медицини

Олександр Філатович

shadow

Універсальна Матриця Живого Слова № 19

(загальна схема)

«ВЕРШИНИ ДОСЯГАЄМО!»

Цифрона 19

Швидкісний спуск,
Конусне звуження:
Морок – бруд – чвари.
Вихід – Перемога!
Гвинтоподібний підйом,
Піраміда:
Натиск– відсіч – піт – Радість!
Вершина!
Досягаю!

І етап . Початок:

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 -10 –
-0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20 –
-0 – 25 – 23 – 21– 101 –103 -105 – 0

Джерело Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

Просторова Матриця

DZ_PROSTORU-255x1024

Джерело Простору

Джерело Енергії

Вогняне Полотно «Початку»

Прочитати через Цифрони:

25 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 -7 – 8 – 9 – 10 – 25

Джерело Початку

Продумав > Спланував
Кварки > глюони > мезони
Накреслив!
Інформокаркас Зініціював!
Світлу Подію >
Зачав!

Просторова Матриця

DZ_POCHATKU

Джерело Початку

ІІ етап. Формування:

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Здійснення.
( ٧- Джерело Здійснення) :

ТВОРЕЦЬ ٧ ІЄРАРХІЮ ٧ ЛАДУ ٧ СПЛАНУВАВ٧ ПРАВЛІННЯ ٧ БРАХМАНІВ٧ СФОРМУВАВ ٧ ПІРАМІДУ ٧ ВЛАДИ٧ ЗБУДУВАВ٧

Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2 –
– 0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12 –
– 0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

Джерело Часу

Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!

Просторова Матриця

DZ_CHASU-289x1024

Джерело Часу

Джерело Енергії

Вогняне Полотно «Формування»

Прочитати через Цифрони:

4 – 7 – 6 – 5 – 4
2 – 9 – 8 – 3 – 2
25 – 12 – 10 – 1 – 25

Джерело Формування

Словом Промовив!

Нейтрино > протони > електрони
Намалював!
Енергокаркас >
Створив!
Творчу Подію >
Сформував!

Просторова Матриця

DZ_FORMUVANNIA

Джерело Формування

ІІІ етап. Реалізація:

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Здійснення.
( ٧ -Джерело Здійснення ) :

В С І ٧ Д Е Р Ж А В Н І ٧ С Л У Ж Б О В Ц І٧ У К Р А Ї Н И ٧

В І Д П О В І Д А Л Ь Н О ٧ П Р А Ц Ю Ю Т Ь ٧ Д Л Я ٧

Д У Х О В Н О Г О ٧ К У Л Ь Т У Р Н О Г О ٧

М А Т Е Р І А Л Ь Н О Г О ٧ Р О З В И Т К У ٧

В І Л Ь Н И Х ٧ У К Р А Ї Н Ц І В ٧

М І С Ц Е В І ٧ Г Р О М А Д И ٧

П Е Р С О Н А Л Ь Н О ٧ К О Н Т Р О Л Ю Ю Т Ь ٧

Ї Х Н Ю ٧ Д І Я Л Ь Н І С Т Ь٧

.

19_00

.

Вогняне Полотно СоТворця

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 10 — 9 — 7 — 5 — 4 — 2 —
— 0 — 20 — 19 — 17 — 15 — 14 — 12 —
— 0 — 105 — 104 — 102 — 25 — 24 — 22 — 0

Джерело СоТворця

Триєдиний Втілений
ПРАВу Пізнаю !
Шляхом Творення
Вдосконалююсь !
СпівТворцем Реалізуюсь !
Щаблями Ієрархії Духу
Підіймаюся !

Просторова Матриця

DZ_SO_TVORTSIA-280x1024

Джерело Інформації

Джерело СоТворця

Вогняне Полотно «Реалізація»

Прочитати через Цифрони:

1 – 6 – 5 – 7 – 4 – 8 – 3 – 9 – 2 – 10 – 13 – 25

Джерело Реалізації

Матеріальним тілом >
Вчинив!
Ядра атомів > молекули >
Збудував!
Простір в Часі
Згармонізував! >
Сонячну Подію
Реалізував!

Просторова Матриця

DZ_REALIZACII

Джерело Реалізації

IV етап. Здійснення:

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Єднання, Джерелом Здійснення в реалізованому часі:
( ٧ – Джерело Єднання, Джерело Здійснення)

О Б’Є Д Н А Л И С Ь ٧ Т В О Р Ц Е М ٧ В С Е С В І Т У ٧

Вогняне Полотно « Динаміка Руху»

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце Запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 1 — 10 — 9 — 6 — 5 — 3 —
— 0 —11 —20 — 19 — 16 — 15 — 13 —
— 0 — 21 — 105 — 104 — 101 — 25 — 23 — 0

Джерело Руху

Словом Творця
Простір-Час Освячую !
Триєдиним тілом
Всесвіт Слухаю !
Сутність ПРАВи
Динамічно Рухаю !

Просторова Матриця

DZ_RUHU-255x1024

Джерело Інформації

Джерело Руху

Вогняне Полотно «Здійснення»

Прочитати через Цифрони:

0 – 18 – 13 -11- 25 – 101 – 20 -17 – 10 – 7 – 6 – 5 – 4 – 2 – 0

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив!
Браму Небесну Розкрив!
Сонячний Промінь Направив!
Часом в Простір Влетів!
Світлу Подію Здійснив!

Просторова Матриця

VP-ZDIJSNENNYA-200115

Джерело Здійснення

Джерело Оберіг:

Гармонію Світів
Освячую !
Світлі Істоти
Єднаю !
Зірковий Дух ,
душу , плоть
Живим Словом
Оберігаю !

Джерело Світла:

Живим Словом
Час з Простором Єднаю !
Людину Світлом Напуваю!
Материнським теплом Огортаю!
До Сонця Радо Підіймаю !