fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова №20

Універсальна Матриця Живого Слова № 20
Планування, формування, реалізація гармонійної дуальності

Найголовніше, що нам треба знати та пам’ятати – Всесвіт є досконалим.
Все, що створено Творцем Всесвіту – є досконалим!
Необхідно також знати і пам’ятати, що Всесвіт є дуальним. Іншими словами, він складається з двох взаємодоповнюючих і одночасно взаємопротилежних за своєю суттю складових.
Світло і темрява,
Добро і зло,
Творення і руйнація,
Правда і брехня,
Любов і ненависть,
Вдячність і зневага.
Все це – дуальні складові Матриці Всесвіту!
Людська спільнота є складовою Всесвіту. Саме тому вона повністю підпорядкована Матриці Творця Всесвіту. Іншими словами, підпорядкована правилам Творця. Саме тому людська спільнота спроможна навчатися, творити і вдосконалюватися лише за умови дотримання Правил Творця Всесвіту!
Одне з основних Правил Творця –забезпечення гармонійної творчої дуальності. Стосовно людської спільноти – це правило забезпечення гармонійної творчої дуальності чоловіка і жінки.
Лише за умови взаємної поваги, любові, спільного прагнення гармонії між чоловіком і жінкою, можлива реалізація процесу успішного Навчання, Творення, Вдосконалення – основної вимоги Творця Всесвіту!

Автор Живого Слова
Олександр Філатович

Універсальна Матриця Живого Слова № 20
(оновлена 9.10.11)
П Л А Н У В А Н Н Я , Ф О Р М У В А Н Н Я, Р Е А Л І З А Ц І Я
Г А Р М О Н І Й Н О Ї Д У А Л Ь Н О С Т І

Цифрона 20

Дуальність
Прискорює – сповільнює,
Штовхає – гальмує,
Тече – зупиняє,
Підіймає та кидає,
Опускає та летить.
Злітаю!

1 етап Мета
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Навчання, Творення, Вдосконалення
( ٧- Джерела Навчання, Творення, Вдосконалення) :

П Л А Н У Ю ٧ Ф О Р М У Ю ٧ Р Е А Л І З У Ю ٧ С О Н Я Ч Н У ٧ Г А Р М О Н І Й Н У ٧ Т В О Р Ч У ٧ Д У А Л Ь Н І С Т Ь ٧
Ч О Л О В І К А ٧ Ж І Н К И
٧

2 етап Шлях Навчання
Прочитати через Цифрони Святі Предмети:

Клітина серця:
Читати цифрони:

18,
1, 3, 8, 10,
1, 4, 7,10,
1, 5, 6,10,
18

Клітина мозку
Читати цифрони:

17
1; 2; 9; 10
1; 4; 7; 10
1; 5; 6; 10
17; 21; 22

Клітина плоті:
Читати цифрони:

19,
1, 4, 7, 10,
1, 3, 8, 10.
1, 2, 9, 10,
19

3 етап Інструмент Творення
Прочитати через Цифрони Вогняні Полотна:

К л і т и н а:
1,
10, 9, 2, 3,
8, 7, 4, 5,
6, 5, 1, 10.

С ф е р а:
10,
9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2,
1, 10

Ч а ш а:
25,
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 19,18,
7, 4, 22, 25

С в і т л о в е Є д н а н н я:

1,
10,2,9,3,
8,4,7,5,
6,11,12,13,
15,17,18,19,
22,
Джерело Єднання,
25.

Е в о л ю ц і я:

1,
2, 3, 4, 5,
10, 9, 8, 7,
6, 5, 6, 4,
7, 3, 8, 2,
9, 1, 10, 25

4 етап Щабель Вдосконалення
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом
Єднання:
( ٧- Джерело Єднання)

Є Д Н А Ю С Ь ٧ Т В О Р Ц Е М ٧ В С Е С В І Т У ٧

Джерело Навчання

Навчання –пізнання
Правил Творця
Силу Всевишнього
Дарує!
Всесвіт в Істині
Сприймаю!

Джерело Творення

Творення
Корисних плодів
Духу
душі
плоті
Формую!
Гармонійні
Вищі Світи
Реалізую!

Джерело Вдосконалення

Шляхом Вдосконалення
Сутності Триєдиної
До Сонця
Наближаюся!
Щаблями
Ієрархії Духу
Підіймаюся!

Джерело Гармонії

Вогонь Вода
Повітря Земля
Чоловік Жінка
Дух душа
Дуальність в Єдність
Перетікає
Гармонію Всесвіту
Прославляю!