fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова №24 – ОБЕРІГ УКРАЇНИ

Звернення до земляків

Шановні земляки!

Кожен свідомий громадянин України, а також українець, який проживає за межами держави, прагне Миру, злагоди, Добра і РАдості в нашій Державі.
Кожен, хто називає себе Людиною, прагне Миру, злагоди, добра та РАдості в усьому Світі!
Багато людей, які практикують для свого оздоровлення та лікування Живе Слово, з величезним бажанням та відповідальністю в ці тривожні дні читають
Універсальну Матрицю Живого Слова № 24 «Оберіг України».
Багато людей, які раніше не практикували Живе Слово, також прагнуть долучитися до Миротворення шляхом читання-озвучення «Оберігу України». Вони телефонують, звертаються в наш Медичний Центр Живого Слова і просять надати розширений текст цієї Матриці, для того, щоб кожен міг читати та озвучувати цей текст.

Поясню для тих, хто жодного разу не практикував Живе Слово:
будь-яка подія в людській спільноті, на планеті Земля протікає, відбувається в 4-ри послідовні етапи:
Формування → Реалізація → Здійснення

Для того, щоб подія відбулася, необхідні:

  • Простір і Час;
  • живі носії;
  • озвучення певним числом людей Мети цієї Події через Живе Слово;
  • тотожність змісту озвученої Мети і Задумів Творця Всесвіту.

Мета Оберігу України – Реалізація Миротворення,
Здійснення Духовного, культурного, економічного розквіту Держави Україна.

Це та Мета, здійснення якої прагне кожен свідомий українець, який проживає на теренах Планети, та Мета, яка відповідає Задумам Творця Всесвіту!

Надаю загальну схему та повний текст
Універсальної Матриці Живого Слова № 24 «Оберіг України».
Кожен, хто прагне долучитися до процесу Миротворення в нашій Державі,
приєднатися до читання Універсальної Матриці Живого Слова «ОБЕРІГ УКРАЇНИ»!
Нашій Державі потрібні МИР-ЦІЛІСНІСТЬ-ЄДНІСТЬ, ДУХОВНИЙ-КУЛЬТУРНИЙ-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗКВІТ !

Колективне та індивідуальне читання Універсальної Матриці Живого Слова
бажано починати о 6-й годині ранку щодоби.

З повагою, та прагненням реалізації успішного розвитку української Громади,

лікар народної медицини

Олександр Філатович

Універсальна Матриця Живого Слова № 24

ОБЕРІГ УКРАЇНИ

(загальна схема)

Джерело Оберіг

Гармонію Світів
Освячую !
Світлі Істоти
Єднаю !
Зоряний Дух ,
душу , плоть
Живим Словом
Оберігаю!

24-1

І етап . Початок:

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:
.
Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!
.
Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 – 10
0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20
0 – 25 – 23 – 21 – 101 – 103 – 105 – 0


Джерело Розгортання Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

.
Просторова Матриця

Джерело Простору

DZ_PROSTORU-255x1024

Джерело Енергії
.
Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»
.
Джерело Енергії
.
Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

.
Прочитати через Цифрони:

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2
0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12
0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

.
Джерело Часу
.
Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!

.
Просторова Матриця

Джерело Часу

DZ_CHASU-289x1024

Джерело Енергії
.
Вогняне Полотно «Початку»
.
Прочитати через Цифрони:

25 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 25
.
Джерело Початку
.
Продумав → Спланував →
Кварки → глюони → мезони
Накреслив! →
Інформокаркас Зініціював!
Світлу Подію
Зачав!

.
Просторова Матриця

DZ_POCHATKU

Джерело Початку
.
ІІ етап. Формування:
.
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення.
( ٧- Джерело Здійснення) :

.
ТВОРЕЦЬ ٧ ІЄРАРХІЮ ٧ ЛАДУ ٧ СПЛАНУВАВ ٧


Вогняне Полотно «Формування»
.
Прочитати через Цифрони:
.
4 – 7 – 6 – 5 – 4
2 – 9 – 8 – 3 – 2
25 – 12 – 10 – 1 – 25

.
Джерело Формування
.
Словом Промовив ! →
Нейтрино → протони → електрони
Намалював ! →
Енергокаркас
Створив ! →
Творчу Подію
Сформував ! →

.

Просторова Матриця

DZ_FORMUVANNIA

Джерело Формування
.
ІІІ етап. Реалізація:
.
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання, Джерелом Здійснення.
.
(٧- Джерело Єднання, Джерело Здійснення):

.

ДУХОВНА ٧ ГРОМАДА ٧ УКРАЇНЦІВ ٧ СВІТУ ٧
РЕАЛІЗУВАЛА ٧ МИРОТВОРЕННЯ ٧
ЗДІЙСНИЛА ٧
ДУХОВНИЙ ٧ КУЛЬТУРНИЙ ٧ ЕКОНОМІЧНИЙ ٧ РОЗКВІТ ٧
ДЕРЖАВИ ٧ УКРАЇНА ٧

.

Вогняне Полотно «Реалізація»
.
Прочитати через Цифрони:
.
1 , 6 , 5 , 7 , 4 , 8 , 3 , 9 , 2 ,
10 , 13 , 25

.
Джерело Реалізації
.
Матеріальним тілом
Вчинив ! →
Ядра атомів → молекули
Збудував ! →
Простір в Часі Згармонізував ! →
Сонячну Подію
Реалізую!

.


Просторова Матриця

DZ_REALIZACII

Джерело Реалізації
.
IV етап. Здійснення:
.
Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення:
( ٧ – Джерело Здійснення)

.
ШЛЯХОМ ٧ НАВЧАННЯ ٧ ТВОРЕННЯ ٧ ВДОСКОНАЛЕННЯ ٧
ВПЕВНЕНО ٧ КРОКУЄМО ٧

.
Вогняне Полотно «Здійснення»
.
Прочитати через Цифрони.
.
0 , 18 , 13 , 11 , 25 , 101 , 20 ,
17 , 10 , 7, 6, 5, 4, 2, 0

.
Джерело Здійснення
.
Продумав-Промовив-Вчинив!
Браму Небесну Розкрив!
Сонячний Промінь Направив!
Часом в Простір Влетів!
Світлу Подію Здійснив!
.
Просторова Матриця

DZ_ZDIYSNENNIA

Джерело Здійснення

.
Вогняне Полотно «Оберіг»
,
Прочитати через Цифрони.
.
0 — 5 — 13 — 21 — 105 — 18 — 6 — 0 –
-15 — 25 — 101 — 16 — 0 –
– 23 — 103 — 9 — 2 — 0

.
Джерело Оберіг:
.
Гармонію Світів
Освячую !
Світлі Істоти
Єднаю !
Зоряний Дух ,
душу , плоть
Живим Словом
Оберігаю !


Просторова Матриця

OBERIG-1


Джерело Оберіг
.
Джерело Навчання
.
Навчання – пізнання
Правил Творця
Силу Всевишнього
Дарує!
Всесвіт в Істині
Сприймаю!

.
Джерело Творення
.
Творення
Корисних плодів
Духу, душі
плоті
Формую!
Гармонійні
Вищі Світи
Реалізую!

.
Джерело Вдосконалення
.
Шляхом Вдосконалення
Сутності Триєдиної
До Сонця
Наближаюся!
Щаблями
Ієрархії Духу
Підіймаюся!
.
Джерело Здійснення
.
Думаю-Речу-Рухаю!
Браму Небес Розкриваю!
Сонячний Потік Направляю!
Часом в Простір Влітаю
Світлу Подію Здійснюю!
.
.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом «Єднання» :

Д Я К У Ю v
Т В О Р Ц Е В І v
В С Е С В І Т У v

v – Джерело «Єднання»