fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 27 (загальна схема)

Універсальна Матриця Живого Слова № 27

«Верховенство ПРАВа

(загальна схема)

.

102_2

.

Енергосота Ьоль

М’якою ходою

Промінь Сонця

Стежину прокладає.

РАдість буття,

Верховенства ПРАВа

Дбаю!

.

 

І етап

.
МЕТА: Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення
( ٧ -Джерело Здійснення)

.

К О Ж Е Н ٧ Г Р О М А Д Я Н И Н ٧

П О В С Я К Д Е Н Н О М У ٧ Ж И Т Т І ٧

В И В Ч И В ٧ Д О Т Р И М У Є Т Ь С Я ٧ Д І Ю Ч О Ї ٧

К О Н С Т И Т У Ц І Ї ٧ У К Р А Ї Н И ٧ Р Е А Л І З У Є٧

В Е Р Х О В Е Н С Т В О ٧ П Р А В А ٧Л Ю Д И Н И ٧

З А Б Е З П Е Ч У Є ٧ Р О З В И Т О К ٧ Г Р О М А Д И٧

В І Л Ь Н И Х ٧ М У Д Р И Х ٧ У К Р А Ї Н Ц І В ٧

.

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

.

Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 -10 –
-0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20 –
-0 – 25 – 23 – 21– 101 –103 -105 – 0

.

Джерело Розгортання Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

.

 

Просторова МатрицяДжерело

Розгортання Простору

DZ_PROSTORU-255x1024

Джерело Енергії

.

ІІ етап.

Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

.
Прочитати через Цифрони:

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2 –
– 0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12 –
– 0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

.

Джерело Часу

Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!

.

Просторова Матриця
Джерело Часу

DZ_CHASU-289x1024
Джерело Енергії

.

ІІІ етап.

Вогняне Полотно СоТворець

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

.

Прочитати через Цифрони:

0 — 10 — 9 — 7 — 5 — 4 — 2 —
— 0 — 20 — 19 — 17 — 15 — 14 — 12 —
— 0 — 10 — 5 — 104 — 102 — 25 — 24 — 22 — 0

.
Джерело СоТворець

Триєдиний Втілений
ПРАВу Пізнаю !
Шляхом Творення
Вдосконалююсь !
СпівТворцем Реалізуюсь !
Щаблями Ієрархії Духу
Підіймаюся !

.
Просторова Матриця
Джерело СоТворець

DZ_SO_TVORTSIA-280x1024

Джерело Інформації

.

IV етап.

Вогняне Полотно « Динаміка Руху»

.

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце Запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

.

Прочитати через Цифрони:
0 — 1 — 10 — 9 — 6 — 5 — 3 —
— 0 —11 — 20 — 19 — 16 — 15 — 13 —
— 0 — 21 — 105 — 104 — 101 — 25 — 23 — 0

.
Джерело Руху

Словом Творця
Простір-Час Освячую !
Триєдиним тілом
Всесвіт Слухаю !
Сутність ПРАВи
Динамічно Рухаю !

.
Просторова Матриця

Джерело Руху

DZ_RUHU-255x1024

Джерело Інформації

.

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання:
( ٧ – Джерело Єднання)

.

О Б’Є Д Н А В С Я ٧ Т В О Р Ц Е М ٧ В С Е С В І Т У ٧

.

Джерело Початку

Продумав > Спланував
Кварки > глюони > мезони
Накреслив!
Інформокаркас Зініціював!
Світлу Подію >
Зачав!

.

Джерело Формування

Словом Промовив!

Нейтрино > протони > електрони
Намалював!
Енергокаркас >
Створив!
Творчу Подію >
Сформував!

.

Джерело Реалізації

Матеріальним тілом >
Вчинив!
Ядра атомів > молекули >
Збудував!
Простір в Часі
Згармонізував! >
Сонячну Подію
Реалізував!

.

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив!
Браму Небесну Розкрив!
Сонячний Промінь Направив!
Часом в Простір Влетів!
Світлу Подію Здійснив!

.

Джерело Оберіг:

Гармонію Світів
Освячую !
Світлі Істоти
Єднаю !
Зірковий Дух ,
душу , плоть
Живим Словом
Оберігаю !

.

Джерело Світла:

Живим Словом
Час з Простором Єднаю !
Людину Світлом Напуваю!
Материнським теплом Огортаю!
До Сонця Радо Підіймаю !