fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 28 (загальна схема)

Універсальна Матриця Живого Слова № 28

(загальна схема)

«Завжди є Чистим, Променистим ! »

.

 

І етап . Початок:

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 -10 –
-0 – 15 – 13 – 11 – 16 – 18 – 20 –
-0 – 25 – 23 – 21– 101 –103 -105 – 0

Джерело Розгортання Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

Просторова Матриця

Джерело Розгортання Простору

Джерело Енергії

Вогняне Полотно Очищення

Прочитати через Цифрони:

1-10-10-1-2-9-9-2-3-8-8-3-4-7-7-4-5-6-6-5

Джерело Очищення

Живим Словом
Освячую Дух
Очищаю душу
Відновлюю плоть
До Світла Прямую!

Просторова Матриця

Джерело Очищення

.

ІІ етап. Формування:

 

Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»

Джерело Енергії

Живим Словом
Замок відмикаю
Браму розкриваю
Вишній Енергопотік
В свої Тіла
ВПРАВно
Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 – 3 – 9 – 7 – 6 – 4 – 2 –
– 0 – 13 – 19 – 17 – 16 – 14 – 12 –
– 0 – 23 – 104 – 102 – 101 – 24 – 22 – 0

Джерело Часу

Час влітає!
Відгук — відлуння
Змінює структуру,
Руйнує форму.
Замість Стабільності —
Прагнення Руху:
Політ –Просування!
Без вагання
Шляхом Вдосконалення
Рухаюся!

Просторова Матриця

Джерело Часу

Джерело Енергії

Вогняне Полотно Прибирання

Прочитати через Цифрони:

1-10-2-9-3-8-4-7-5-6-6-5-7-4-8-3-9-2-10-1

Джерело Прибирання

Живим Словом
Тіла Людські
Світлом Наповнюю!
Інформаційний бруд Прибираю!
Дух-душу-плоть
З Творцем Всесвіту Єднаю!

Просторова Матриця

Джерело Прибирання

ІІІ етап. Реалізація:

Вогняне Полотно СоТворець

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 10 — 9 — 7 — 5 — 4 — 2 —
— 0 — 20 — 19 — 17 — 15 — 14 — 12 —
— 0 — 105 — 104 — 102 — 25 — 24 — 22 — 0

Джерело СоТворець

Триєдиний Втілений
ПРАВу Пізнаю !
Шляхом Творення
Вдосконалююсь !
СоТворцем Реалізуюсь !
Щаблями Ієрархії Духу
Підіймаюся !

Просторова Матриця

Джерело СоТворець

Джерело Інформації

.

Вогняне Полотно Відновлення

Прочитати через Цифрони:

25 – 22 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109

Джерело Відновлення

Живим Словом
В тілах людських
Матрицю Творця Формую!
Процес Триєдиного –
Вдосконалення
Відновлюю!
->
Гармонізую !

Просторова Матриця

Джерело Відновлення

Цифрона 109

Сфери ->Чаші -> Соти.
Інформо -> Енергосоти.
Поетапно, послідовно,
Впевнено, Наполегливо
Задуми Творця
Здійснюю!

.

IV етап. Здійснення:

МЕТА: Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Здійснення.
( ٧ -Джерело Здійснення ) :

Г Р О М А Д А ٧ В І Л Ь Н И Х ٧ М У Д Р И Х ٧ У К Р А Ї Н Ц І В ٧

В І Д Н О В И Л А ٧ Ц І Л І С Н І С Т Ь ٧

Т Е Р И Т О Р І Й ٧ У К Р А Ї Н И ٧

З А Б Е З П Е Ч И Л А ٧ М И Р Н І ٧ С Т О С У Н К И ٧ З І ٧ В С І М А ٧

Д Е Р Ж А В А М И ٧ С В І Т У٧

З Д І Й С Н И Л А ٧ Д У Х О В Н У ٧ К У Л Ь Т У Р Н У ٧

Е К О Н О М І Ч Н У ٧ Р О З Б У Д О В У٧

С В І Т О В О Ї ٧ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї ٧ Г Р О М А Д И ٧

.

.

Вогняне Полотно « Динаміка Руху»

Джерело Інформації

Думкою Вишньою
Серце Запалюю !
Освяченим Словом
Людей Гуртую !
Творчою працею
Храм Любові
Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 1 — 10 — 9 — 6 — 5 — 3 —
— 0 —11 —20 — 19 — 16 — 15 — 13 —
— 0 — 21 — 105 — 104 — 101 — 25 — 23 — 0

Джерело Руху

Словом Творця
Простір-Час Освячую !
Триєдиним тілом
Всесвіт Слухаю !
Сутність ПРАВи
Динамічно Рухаю !

Просторова Матриця

Джерело Руху

Джерело Інформації

Вогняне Полотно «Здійснення»

Прочитати через Цифрони:

0 – 18 – 13 -11- 25 – 101 – 20 -17 – 10 – 7 – 6 – 5 – 4 – 2 – 0

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив!
Браму Небесну Розкрив!
Сонячний Промінь Направив!
Часом в Простір Влетів!
Світлу Подію Здійснив!

Просторова Матриця

Джерело Здійснення

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова
Джерелом Єднання:
( ٧ – Джерело Єднання)

Д Я К У Ю ٧ Т В О Р Ц Е В І ٧ В С Е С В І Т У ٧

Джерело Початку

Продумав > Спланував
Кварки > глюони > мезони
Накреслив!
Інформокаркас Зініціював!
Світлу Подію >
Зачав!

Джерело Формування

Словом Промовив!

Нейтрино > протони > електрони
Намалював!
Енергокаркас >
Створив!
Творчу Подію >
Сформував!

Джерело Реалізації

Матеріальним тілом >
Вчинив!
Ядра атомів > молекули >
Збудував!
Простір в Часі
Згармонізував! >
Сонячну Подію
Реалізував!

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив!
Браму Небесну Розкрив!
Сонячний Промінь Направив!
Часом в Простір Влетів!
Світлу Подію Здійснив!

Джерело Розгортання

Мислеформа — Ініціація,
Причина — Фундамент,
Процес — Реалізація,
Наслідок — Матеріалізація!
Динамічно поступально
Матеріалізацію Події
Здійснюю!

Джерело Повноти

Від Думки — до Матерії,
Від бажання — до Реалізації,
Від Віри — до Події,
Від Прагнення — до Здійснення.
Визначаю Формування
Прекрасних Світів!

Джерело Розгортання Простору

Живим Словом
Освячую Простір
Розгортаю Межі,
Формую Матерію!
Реалізую Заплановане,
Здійснюю Волю
Творця!

Джерело Оберіг

Гармонію Світів
Освячую !
Світлі Істоти
Єднаю !
Зірковий Дух ,
душу , плоть
Живим Словом
Оберігаю !

Джерело Світла

Живим Словом
Час з Простором Єднаю !
Людину Світлом Напуваю!
Материнським теплом Огортаю!
До Сонця Радо Підіймаю !