fbpx

Універсальна Матриця Живого Слова № 28

Цифрона 103

103

Коли СОНЦЕ  дарує  своє  СВІТЛО  достойним  живим  істотам -

ВСЕСВІТ  наповнює  СОНЦЕ  ще  більшим  об'ємом  СВІТЛА !

В  цьому  секрет  вічного  життя  нашого  Сонечка .

Так  само  Людина, озвучуючи  тексти  Живого  Слова,

дарує  Світло  своїй  Громаді,

взамін  отримуючи  міцне  здоров'я, успіх  та  РАдість  життя !

.

Увага !

Починаючи  з  22 грудня  2014 р. працюємо  з  Універсальною Матрицею Живого Слова №28

" Завжди  є  чистим, променистим ! ".

Мета  цієї  Матриці Живого  Слова  - здійснення  Духовної, Культурної, Економічної Розбудови

Світової  Української  Громади.

.

Хочу дещо пояснити :

1. Хто така громада вільних мудрих українців?

Відповідь: це Світове об’єднання громадян,

кожен з яких усвідомлює і реалізує себе

(думкою-словом-вчинком) вільною,

сміливою, самодостатньою людиною,

основним завданням якого є динамічний Рух

Шляхом Навчання-Творення-Вдосконалення.

.

2. Хто така Світова Українська Громада?

Відповідь: це Громада людей, об’єднана

спільною метою

Духовного, культурного, економічного

розвитку людської спільноти на Планеті Земля!

.

3. Чому  Світовій  Українській Громаді важлива 

Духовна, Культурна,  Економічна Розбудова.

Відповідь: Триєдине  вдосконалення -

Духовне, Душевне та матеріальне - це базова -

найважливіша вимога розвитку Людини -

самодостатньої Триєдиної втіленої Сутності .

.

Поясню для тих, хто жодного разу не практикував Живе Слово:  

будь-яка Подія в людській спільноті, на планеті Земля

протікає, відбувається в 4-ри послідовні етапи:

  Початок  ->  Формування   ->  Реалізація  ->  Здійснення .

Для того, щоб Подія відбулася, необхідні:

- живі носії - матеріальні реалізатори події на Планеті Земля;

- озвучення певним числом людей Мети цієї Події через Живе Слово;

- тотожність змісту озвученої Мети і Задумів Творця Всесвіту.

Мета цієї Матриці – це найбажаніша мрія всіх людей Доброї Волі.

.

Надаю загальну схему  та  повний розгорнутий  текст

Універсальної Матриці Живого Слова № 28.

Колективне та індивідуальне читання

Універсальної Матриці Живого Слова №28

бажано розпочинати щодня о 6 годині ранку.

.

З Повагою та побажанням успішного розвитку Української Громади ,

Лікар Народної Медицини

Олександр Філатович

Універсальна Матриця Живого Слова № 28

(загальна схема)

«Завжди є Чистим, Променистим ! »

.

 

І етап . Початок:

Вогняне Полотно «Розгортання Простору»:

Джерело Енергії

Живим Словом Замок відмикаю Браму розкриваю Вишній Енергопотік В свої Тіла ВПРАВно Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 – 5 – 3 – 1 – 6 – 8 -10 - -0 – 15 – 13 - 11 - 16 - 18 - 20 - -0 – 25 - 23 - 21– 101 –103 -105 - 0

Джерело Розгортання Простору

Живим Словом Освячую Простір Розгортаю Межі, Формую Матерію! Реалізую Заплановане, Здійснюю Волю Творця!

Просторова Матриця

Джерело Розгортання Простору

Джерело Енергії

Вогняне Полотно Очищення

Прочитати через Цифрони:

1-10-10-1-2-9-9-2-3-8-8-3-4-7-7-4-5-6-6-5

Джерело Очищення

Живим Словом Освячую Дух Очищаю душу Відновлюю плоть До Світла Прямую!

Просторова Матриця

Джерело Очищення

.

ІІ етап. Формування:

 

Вогняне Полотно «Прискорювач Часу»

Джерело Енергії

Живим Словом Замок відмикаю Браму розкриваю Вишній Енергопотік В свої Тіла ВПРАВно Направляю!

Прочитати через Цифрони:

0 - 3 - 9 - 7 - 6 - 4 - 2 - - 0 - 13 - 19 - 17 - 16 - 14 - 12 - - 0 - 23 - 104 - 102 - 101 - 24 - 22 - 0

Джерело Часу

Час влітає! Відгук — відлуння Змінює структуру, Руйнує форму. Замість Стабільності — Прагнення Руху: Політ –Просування! Без вагання Шляхом Вдосконалення Рухаюся!

Просторова Матриця

Джерело Часу

Джерело Енергії

Вогняне Полотно Прибирання

Прочитати через Цифрони:

1-10-2-9-3-8-4-7-5-6-6-5-7-4-8-3-9-2-10-1

Джерело Прибирання

Живим Словом Тіла Людські Світлом Наповнюю! Інформаційний бруд Прибираю! Дух-душу-плоть З Творцем Всесвіту Єднаю!

Просторова Матриця

Джерело Прибирання

ІІІ етап. Реалізація:

Вогняне Полотно СоТворець

Джерело Інформації

Думкою Вишньою Серце запалюю ! Освяченим Словом Людей Гуртую ! Творчою працею Храм Любові Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 10 — 9 — 7 — 5 — 4 — 2 — — 0 — 20 — 19 — 17 — 15 — 14 — 12 — — 0 — 105 — 104 — 102 — 25 — 24 — 22 — 0

Джерело СоТворець

Триєдиний Втілений ПРАВу Пізнаю ! Шляхом Творення Вдосконалююсь ! СоТворцем Реалізуюсь ! Щаблями Ієрархії Духу Підіймаюся !

Просторова Матриця

Джерело СоТворець

Джерело Інформації

.

Вогняне Полотно Відновлення

Прочитати через Цифрони:

25 - 22 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109

Джерело Відновлення

Живим Словом В тілах людських Матрицю Творця Формую! Процес Триєдиного – Вдосконалення Відновлюю! -> Гармонізую !

Просторова Матриця

Джерело Відновлення

Цифрона 109

Сфери ->Чаші -> Соти. Інформо -> Енергосоти. Поетапно, послідовно, Впевнено, Наполегливо Задуми Творця Здійснюю!

.

IV етап. Здійснення:

МЕТА: Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Здійснення. ( ٧ -Джерело Здійснення ) :

Г Р О М А Д А ٧ В І Л Ь Н И Х ٧ М У Д Р И Х ٧ У К Р А Ї Н Ц І В ٧

В І Д Н О В И Л А ٧ Ц І Л І С Н І С Т Ь ٧

Т Е Р И Т О Р І Й ٧ У К Р А Ї Н И ٧

З А Б Е З П Е Ч И Л А ٧ М И Р Н І ٧ С Т О С У Н К И ٧ З І ٧ В С І М А ٧

Д Е Р Ж А В А М И ٧ С В І Т У٧

З Д І Й С Н И Л А ٧ Д У Х О В Н У ٧ К У Л Ь Т У Р Н У ٧

Е К О Н О М І Ч Н У ٧ Р О З Б У Д О В У٧

С В І Т О В О Ї ٧ У К Р А Ї Н С Ь К О Ї ٧ Г Р О М А Д И ٧

.

-

.

Вогняне Полотно « Динаміка Руху»

Джерело Інформації

Думкою Вишньою Серце Запалюю ! Освяченим Словом Людей Гуртую ! Творчою працею Храм Любові Будую !

Прочитати через Цифрони:

0 — 1 — 10 — 9 — 6 — 5 — 3 — — 0 —11 —20 — 19 — 16 — 15 — 13 — — 0 — 21 — 105 — 104 — 101 — 25 — 23 — 0

Джерело Руху

Словом Творця Простір-Час Освячую ! Триєдиним тілом Всесвіт Слухаю ! Сутність ПРАВи Динамічно Рухаю !

Просторова Матриця

Джерело Руху

Джерело Інформації

Вогняне Полотно «Здійснення»

Прочитати через Цифрони:

0 – 18 - 13 -11- 25 - 101 - 20 -17 - 10 - 7 - 6 - 5 - 4 - 2 - 0

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив! Браму Небесну Розкрив! Сонячний Промінь Направив! Часом в Простір Влетів! Світлу Подію Здійснив!

Просторова Матриця

Джерело Здійснення

Прочитати через Енергосоти, об’єднуючи слова Джерелом Єднання: ( ٧ – Джерело Єднання)

Д Я К У Ю ٧ Т В О Р Ц Е В І ٧ В С Е С В І Т У ٧

Джерело Початку

Продумав > Спланував Кварки > глюони > мезони Накреслив! Інформокаркас Зініціював! Світлу Подію > Зачав!

Джерело Формування

Словом Промовив!

Нейтрино > протони > електрони Намалював! Енергокаркас > Створив! Творчу Подію > Сформував!

Джерело Реалізації

Матеріальним тілом > Вчинив! Ядра атомів > молекули > Збудував! Простір в Часі Згармонізував! > Сонячну Подію Реалізував!

Джерело Здійснення

Продумав-Промовив-Вчинив! Браму Небесну Розкрив! Сонячний Промінь Направив! Часом в Простір Влетів! Світлу Подію Здійснив!

Джерело Розгортання

Мислеформа — Ініціація, Причина — Фундамент, Процес — Реалізація, Наслідок — Матеріалізація! Динамічно поступально Матеріалізацію Події Здійснюю!

Джерело Повноти

Від Думки — до Матерії, Від бажання — до Реалізації, Від Віри — до Події, Від Прагнення — до Здійснення. Визначаю Формування Прекрасних Світів!

Джерело Розгортання Простору

Живим Словом Освячую Простір Розгортаю Межі, Формую Матерію! Реалізую Заплановане, Здійснюю Волю Творця!

Джерело Оберіг

Гармонію Світів Освячую ! Світлі Істоти Єднаю ! Зірковий Дух , душу , плоть Живим Словом Оберігаю !

Джерело Світла

Живим Словом Час з Простором Єднаю ! Людину Світлом Напуваю! Материнським теплом Огортаю! До Сонця Радо Підіймаю !